T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri Başvuruları Başlıyor.

Yayın Tarihi : 14.1.2022
Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelerle kırsal alanda tarım ve ormancılık sektörlerinde yürütülen faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılması sağlanacaktır. Hibe desteği miktarı 100.000 TL'ye kadardır. Yayınlanan tebliğ kapsamında yapılacak 2022 yılı başvuruları; gerçek kişiler için 14.01.2022 Cuma gününden başlayarak 28.02.2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Program kapsamında uygun olan destekleme konuları
     a)Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;
       1-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği
       2-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği
       3-Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi
       4-Arı sütü,ana arı,polen vb.arı ürünleri üretimi
       5-İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı
    b)Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;
       1-Alabalık,yayın balığı, sazan,mersin balığı,tilapya,karabalık entansif üretim tesisleri ve /veya kuluçkahaneleri
       2-Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
    c-Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;
       1-Kapama meyve bahçesi tesisi,
       2-Fide,fidan,iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği
       3-Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
       4-Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı
       5-Ormancılık projeleri
       6-Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri
       7-Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri
       8-Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler
   ç)Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler kapsamında
   d)(a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerdir. 

Detaylı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1530/Kirsal-Kalkinmada-Uzman-Eller-Projeleri-Basvurulari-Basliyor adresini ziyaret edebilirsiniz.