T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

15 KİŞİYE 1 MİLYON 500 BİN TL HİBE....

Yayın Tarihi : 18.5.2022

​15 KİŞİYE 1 MİLYON 500 BİN TL HİBE....

Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Gıda ve Su Ürünleri sektörlerinde  ön lisans  ve lisans bölümlerinden eğitim görmüş  ve Bakanlığımız Uzman Eller Projesi ile kırsalda yaşayan ya da yaşarım diyerek
Projeye  İlimizden başvuran 15 kişiye Toplam  1 Milyon 500 Bin TL Hibe Desteği sağlanacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA AŞAMASINDA İSTENECEK BELGELER  
Not: Hibe Sözleşmesi imzalamaya hak kazanan kişilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak elden getirmeleri ve 25.05.2022-31.05.2022 tarihleri arasında il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamış olmaları gerekmektedir.  Ayrıca 17.05.2022-25.05.2022 tarihlerinde de proje yürütme birimi tarafından işletme yerlerinde tespit yapılacaktır.
- Hayvansal üretime yönelik büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda kendi adına kayıtlı 10 adet büyükbaş veya 25 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaz.
2) Hibe sözleşmesi imzalama aşamasında:
a) Başvuru sahibinin başvuru aşamasında taahhüt etmiş olduğu kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi  
b) SGK hizmet dökümü belgesi  
c) Başvuru sahibinin uygulayacağı proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olmadığına dair Mükellefiyet Belgesi  
ç) Hayvancılık projeleri için başvuru sahibi adına düzenlenen “İşletme Tescil Belgesi”
d) Hayvancılık projelerinde;
 - Uygulama yeri başvuru sahibine ait ise işletmeye ait tapu kaydı; tapusu bulunmayan yerlerde ise işletmenin hak sahibine ait olduğuna dair muhtardan alınacak belge   
- Uygulama yeri kiralık ise, işletmeye ait en az 4 (dört) yıllık kira sözleşmesi
f) Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname”  
g) Bitkisel üretim konulu projeler için;   
 - Proje uygulama yerine ait takyidatlı tapu kaydı belgesi veya proje yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğuna dair belge (En az arazi varlığına sahip olma şartını sağlayamayan yatırımcıların diğer hissedarların arazilerini de kullanmak istemeleri durumunda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Eklerinde yer alan muvafakatnamenin düzenlenmesi gerekmektedir. Muvafakatname düzenlenmeyen durumlarda yine aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan taahhütnameler alınır.)     
- Hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibarı ile kiralık olan proje yeri için en az 4 (dört) yıllık kira sözleşmesi (Kapama meyve bahçesi projelerinde kiralama, muvafakatname ve taahhütnameler kabul edilmeyecektir.)  sunulması zorunludur.  
- Ayrıca, diploma/çıkış belgesinin aslının ya da üniversite tarafından onaylanmış örneğinin il müdürlüğü tarafından görülmesi gerekmektedir.


2022 UZMAN ELLER PROJESİ HİBE SÖZLEŞMESİNE HAK KAZANANLAR LİSTESİ
S.NoBaşvuru SahibiİlçeKöy / MahProje Bilgileri
1TE*** SO***MERKEZS.İKİZAĞILSüt Sığırcılığı
2AL*** Sİ*** AL***BOZTEPEHATUNOĞLUSüt Sığırcılığı
3HI*** ÖZ***MERKEZDEĞİRMENKAŞISüt Sığırcılığı
4İB*** GÖ***MERKEZKÖRPINARBüyükbaş Besicilik
5ZE*** YI***MERKEZKARALARKüçükbaş Yet.ve Bes. Koyun
6DE*** CA*** BE***MERKEZKÖRPINARBüyükbaş Besicilik
7DÖ*** AY***MERKEZKARABOĞAZSüt Sığırcılığı
8BE*** SE***MERKEZKARAHIDIRSüt Sığırcılığı
9Ö*** YI***ÇİÇEKDAĞIYENİŞEHİRBüyükbaş Besicilik
10TU*** DE***MERKEZAKÇAAĞILKüçükbaş Yet.ve Bes. Koyun
11HA*** SE***MUCURMERKEZKüçükbaş Yet.ve Bes. Koyun
12EM*** ÇE***MUCURİNAÇKüçükbaş Yet.ve Bes. Koyun
13FE*** SE*** ŞA***MERKEZÇADIRLI HACIYUSUFSüt Sığırcılığı
14MU*** YA*** Şİ***MERKEZÖZBAĞKontrollü Örtüaltı Yetiştiri.
15CE*** GE***MERKEZKÖRPINARSüt Sığırcılığı