05. İş Akış Şemaları

Ortak Görev Tanımları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

01-ARI KAYIT VE TESCIL SISTEMI.pdf

02-ARICILIK KAYIT SİSTEMİ.pdf

03-HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ.pdf

04-İHRACAT İŞLEMLERİ.pdf

05-EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERI DENETLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

06-HAYVAN PAZARLARI T. KURMA , Ç. İZNI VE RUHSAT.pdf

07-HAYVANCILIK İŞLETMELERI,HAYVAN PAZARLARI VE MEZBAHA DENETLEME İ.pdf

08- KALINTI İZLEME (UKİP) İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

09-MUAYENEHANE VE POLIKLINIK DENETLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

10-ÖZEL VETERINER LABORATUVAR KURULUŞ ÇALIŞMA VE VEYA İŞLETME İZNI.pdf

11-SALGIN HASTALIKLAR.pdf

12-ÖZEL VETERINER LABORATUVARI DENETLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

13-TAZMİNATLI HASTALIKLAR.pdf

14-VETERINER MUAYENEHANE VE POLIKLINIK RUHSATLANDIRILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

15-KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLT.FAALİYET ONAY BELGESİ VERİLMESİ.pdf

16-ARICILIK DESTEKLEMELERİ SİSTEMİ.pdf

17-KORUYUCU HEKİMLİK FAALİYETLERİ.pdf

18-VETERINER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVAR KURULUŞ VE ÇALIŞMA İZNİ.pdf

19-SUNİ TOHUMLAMA İZİN BELGESİ.pdf

20-EV VE SÜS HAY. KURULUŞ İZNI VE RUHSAT.pdf

21-KULUÇKAHANE VE DAM. KANT. İŞLT.SAĞLIK SERTİFİKASI.pdf

22- VET. ECZA DEPOLARI RUHSATLANDIRMA.pdf

23-TIBBİ ÜRÜN TEMİN İZNİ.pdf

24-ZOONOZ HASTALIKLAR.pdf

25-SPERMAEMBRİYOOVUM İTH. İÇİN ALTYAPI UYGUNLUK BELGESİ.pdf

26-SPERMA OVUM BAYİ BELGESİ.pdf

27-ÖZEL VET. LAB. DENETLEME.pdf

28-SU ÜRÜNLERİ AMATÖR AVCILIK BELGESİ.pdf

29- PERAKENDE SATIŞ YERLERİNİN KONTROLÜ.pdf

30- SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMERİ.pdf

31-SU ÜRÜNLERİ (Göl, Gölet, vs) KONTROLÜ.pdf

32-SU ÜRÜN. AV. KONTROLÜ SÜRECİ.pdf

33-SU ÜRÜN. AVLANMA GERÇEK KİŞİ RUHSAT TESKERESİ.pdf

34-SU ÜRÜNLERİ GEMİ RUHRAT TESKERESİ.pdf

35-SU ÜRÜNLERİ KALINTI İZLEME.pdf

36-SU ÜRÜNLERİ PROJELERİ.pdf

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Hukuk Birimi

Döner Sermaye Saymanlığı

Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi

''