04. Görev Tanımları

Ortak Görev Tanımları

İl Müdürü Görev Tanımı

İl Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Hukuk Birimi

Döner Sermaye Saymanlığı

Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi

''